Image

Oxfam Novib

Het Ondernemers voor Ondernemers netwerk bestaat uit ruim 750 ondernemers en biedt actief ontwikkelingshulp over de hele wereld.

Vanuit het Ondernemers voor Ondernemers netwerk worden initiatieven bewerkstelligd om de dromen van ondernemers in ontwikkelingslanden te helpen realiseren.

background

Dromenvanger E-cademy 

Door een geautomatiseerde mailflow bereikt en overtuigd Oxfam Novib haar gebruikers om bedrijvenambassadeur te worden in de community. Via Big Dash en Zapier is het mogelijk deze flow volledig te automatiseren met als trigger bijvoorbeeld een nieuwe inschrijving. 


Door de geautomatiseerde mailflow via de community, converteerd Oxfam 20% meer bedrijvenambassadeurs dan via haar normale tools.

OxfamNovib

Uitdaging

Oxfam streeft ernaar dit netwerk verder uit te breiden en de retentie binnen dit netwerk te vergroten. Hierbij zoekt Oxfam continu naar nieuwe, meer efficiënte mogelijkheden. Om dit doel te bereiken heeft Big Dash in samenwerking met No9 een online concept en strategie ontwikkeld en gelanceerd.

Resultaat

Het gerealiseerde platform en de opgedane inzichten tonen zichtbare resultaten van een verbeterde werving van nieuwe bedrijvenambassadeurs en daarnaast inzicht in- en behoud van het netwerk. De efficiency en daarmee de kosten voor werving zijn hiermee verlaagd. Daarnaast is de systematiek ingericht voor opschalen of uitrol in het buitenland.